Eccentrisk eller koncentrisk ???

Jeg fik nedenstaaende kommentar, som har givet mig lejlighed til at paapege forskellem ml koncentrisk og eccentrisk traening (sorry for stavemaade, men jeg sidder paa et canadisk tastatur)

#Hej Henning. Jeg har et par spørgsmål vedr. programmerne til behandling af seneskader: – Hvordan prioriterer man i valget mellem “langsom, tung styrketræning” vs. “eccentrisk træning”? Ved langsom, tung styrketræning træner man 3x/uge mens man træner 2x/dag ved eccentrisk træning. Ved førstnævnte går man gradvist ned i reps/op i vægt, mens man ved sidstnævnte blot øger vægten. Jeg forestiller mig der må være forskellig belastning af senevævet, særligt i den indledende del af træningsforløbet? Så kan man sige noget om hvornår det ene er fordelagtigt frem for det andet? – Ved man hvad den præcise mekanisme bag stimuleringen af regenerationen af senevævet er? Jeg forestiller mig at det er en reaktion på de mikrorupturer, der opstår under træningen? Men ved f.eks. løb, sker der vel også mikrorupturer, og det er ofte som følge af løb, at smerterne vedligeholdes/forværres? Hvorfor er styrketræning mere hensigtsmæssigt end løb, hvis man ser på det rent fysiologiske omkring regeneration af senevævet? Mvh Morten#

Tak for kommentareren Morten.

Det korte svar er vi ved ikke, om eccentrisk er bedre end koncentrisk traening ved seneoverbelastninger. Der er et studie af Kongsgaard fra vores forskningsgruppe, der viser, at HSR (tung langsom styrketraening) er bedre paa lang sigt end eccentrisk rehab, men det er det hele. Og det er paa patella senen (som egentlig er et ligament og ikke en sene). Saa der er ikke meget at stoette sig til.

Jeg har lave et studie, hvor vi viser, at eccentrisk traening stimulerer senens dannelse af kollagen, og maaske den vej styrker senevaevet, saa det ikke overbelastes af traening (laes her).

Naar rehab (baade eccentrisk og koncentrisk) er bedre end loeb, er det fordi peakbelastningerne under loeb, er meget hoejere end under kontrolerede bevaegelser. Selv med 100% kropsvaegt paa ryggen er belastningen lavere under rehab end de 2-4 gange kropsvaegt, som vaevet let udsaettes for under loeb.

Vi har proevet at lave en matrix for hvornaar man skal anvende henholdsvis eccentrisk og koncentrisk rehab. Den vil jeg forsoege at poste i morgen, hvis jeg kommer paa nettet.

Men overordnet tror jeg, at de relativt bedre langtids resulatater, som Kongsgaard havde ved HSR skyldes, at patienterne bedre kunne overskue at fortsaette HSR, som kun er 2-3 gange om ugen sammenlignet med eccentrisk rehab, der er 2 gange om dagen.

Men overordnet er det vigtigt at slaa fast – det er svaert at komme af med seneskader, saa soerg for at undgaa dem !!!

God traening / DIN TRAENING

, , , ,

No comments yet.

Skriv et svar